Ciele

01

Podporiť kvalitný cestovný ruch, ktorý rešpektuje miestne obyvateľstvo, bojuje proti vyľudňovaniu dedín a podporuje regeneráciu miest v strednodobom a dlhodobom horizonte prispôsobovaním dopytu po pracovných príležitostiach po pandémii Covid-19

02

Rozvíjať kompetencie dospelých týkajúce sa profilov pracovných pozícií najmä v sociálnom, turistickom a umeleckom sektore, najmä s dôrazom na participáciu ohrozených skupín.

03

Zachovávať význam dedičstva a ochrany kultúrnych hodnôt

O projekte RE-CULTURAL HERITAGE

Projekt RE-CULTURAL HERITAGE hľadá možnosti zlepšenia súdržnosti miestnych komunít prostredníctvom vzdelávania, ktoré podporuje osobný rozvoj špecialistov, občanov a menšín, k vyššej zamestnanosti a integrácii na trhu práce. Zámerom je tiež vytvoriť stratégiu ekonomického rozvoja a rozvoja zamestnanosti spojenú s kvalitným cestovným ruchom a zdôrazniť úlohu, ktorú zohráva náležité ocenenie kultúrneho dedičstva ako kľúčového faktora v ekonomickom regionálnom rozvoji.

Novinky

The Cultural Heritage of the Greek Panigiri Festivals

The Cultural Heritage of the Greek Panigiri Festivals A Panigiri is a centuries-old traditional festival organized during the summer, mainly in villages on Greek islands. The festival is not only about chanting and praying, but you also can find the three key elements that make a Panigiri successful: good music and plenty of food and […]