HEDEFLER

01

Yerel nüfusu saygılı nitelikli turizme teşvik etmek, köylerin nüfus azalmasıyla mücadele etmek ve orta ve uzun vadede kentsel dönüşüm faaliyetlerini teşvik etmek, istihdam fırsatlarını Covid-19 sonrası talebe uyarlamak.

02

Sosyal, turistik ve sanatsal sektörde meslek profilleri ile ilgili yetişkinlerin yetkinliklerini ve özellikle savunmasız grupların katılımını artırmak.

03

Miras anlayışını ve tarihi değerlerin korunmasını artırmak.

``RE-CULTURAL HERITAGE’’ HAKKINDA

‘’Re-Cultural Heritage projesi, yerel kültürel mirasın uyumunu geliştirmeyi amaçlamaktadır. Uzmanların, vatandaşların ve azınlıkların kişisel gelişimini destekleyen eğitim yolları aracılığıyla topluluklar istihdam ve işgücü piyasası entegrasyonuna yöneliktir. Projenin diğer bir amacı ise, ekonomik bir strateji oluşturmaktır. Nitelikli turizm ile bağlantılı istihdam geliştirme ve kültürel mirasın uygun bir şekilde takdir edilmesinin rolünün altını çizmek ekonomik bölgesel kalkınmada önemli bir üstlenebilir."

HABERLER

The Cultural Heritage of the Greek Panigiri Festivals

The Cultural Heritage of the Greek Panigiri Festivals A Panigiri is a centuries-old traditional festival organized during the summer, mainly in villages on Greek islands. The festival is not only about chanting and praying, but you also can find the three key elements that make a Panigiri successful: good music and plenty of food and […]