Στόχοι

01

Προώθηση του ποιοτικού τουρισμού που σέβεται τον τοπικό πληθυσμό, εναντιώνεται στην ερημοποίηση των χωριών και προωθεί δραστηριότητες αστικής ανάπλασης, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, προσαρμόζντας τις εργασιακές ευκαιρίες στην εποχή του COVID – 19.

02

Steigerung der Kompetenzen von Erwachsenen in Bezug auf Berufsprofile
im sozialen, touristischen und künstlerischen Bereich, insbesondere durch die Förderung der Teilnahme von benachteiligten Gruppen.

03

Αύξηση της πολιτισμικής ευαισθητοποίησης και της διατήρησης πολιτισμικών αξιών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ RE-CULTURAL HERITAGE

Το ευρωπαϊκό έργο Re-Cultural Heritage έχει ως σκοπό να βελτιώσει τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών μέσω εκπαιδευτικών δράσεων που υποστηρίζουν την προσωπική ανάπτυξη ειδικών, πολιτών και μειονοτικών ομάδων, μέσω της εργασίας και της ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, πρόθεση αποτελεί η δημιουργία μίας στρατηγικής οικονομικής και εργασιακής ανάπτυξης, άμεσα συνδεδεμένης με τον ποιοτικό τουρισμό υπογραμμίζοντας τον ρόλο που μπορεί να έχει η ορθή διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη

NACHRICHTEN

The Cultural Heritage of the Greek Panigiri Festivals

The Cultural Heritage of the Greek Panigiri Festivals A Panigiri is a centuries-old traditional festival organized during the summer, mainly in villages on Greek islands. The festival is not only about chanting and praying, but you also can find the three key elements that make a Panigiri successful: good music and plenty of food and […]